Korenmolen de Nachtegaal

Stichting tot behoud van “De Nachtegaal”

In het werelderfgoed De Beemster staat aan de Hobrederweg 4a de enige molen van de Beemster, korenmolen De Nachtegaal. Al meer dan 10 jaar werd er aan de Nachtegaal geen onderhoud meer gepleegd. Pogingen die sinds 2005 zijn ondernomen om de molen weer in optimale conditie te krijgen hebben er in 2011 toe geleid dat de molen een nieuwe standplaats heeft gekregen, 50 meter ten westen van zijn oorspronkelijk plek. Tegelijkertijd werd de Stichting tot behoud van “De Nachtegaal” de nieuwe eigenaar van de molen. Op 2 januari 2013 begon molenmaker Rein Kistemaker in zijn werkplaats in Obdam aan de restauratie van de kap. Daarna volgde de restauratie van de molen. In het najaar werd de restauratie van de molen afgerond, en op 4 oktober 2013 werd hij feestelijk weer in gebruik gesteld! In 2014 is naast de molen een historische molenschuur gebouwd. In het pad naar de molen ligt een molensteen met het logo van VSB Fonds Beemster, als waardering voor de bijdrage van het tot stand komen van dit prestigieuze project.