Carillon de Rijp

De Rijp heeft in vroeger tijden een carillon gehad, naar een ontwerp van Jan Adriaanszoon Leeghwater. Het klokkenspel of de beiaard (benamingen voor een carillon), werd op gezette tijden bespeeld door een beiaardier. Met de grote brand van De Rijp in 1654 werd ook het carillon verwoest. De klanken van een carillon zouden in een prachtig dorp als De Rijp zeer welkom zijn. Stichting Carillon De Rijp heeft een carillon met 43 klokken weten te realiseren in de klokkentoren van de Grote Kerk in De Rijp. De grootste klok was een geschenk van gemeente Alkmaar. Alle andere klokken zijn geadopteerd. Dat geldt ook voor vele klepels en andere onderdelen van het carillon. Naast de geldelijke bijdrage in 2016 heeft het Fonds in 2020 ook een eigen klok geadopteerd. Stichting Carillon De Rijp wist zich al in een vroeg stadium gesteund en gedragen door mensen uit De Rijp en de regio. Via fondsenwerving is het totaal benodigde bedrag bijeengebracht. Op 22 september 2019 werd het carillon van De Rijp officieel in gebruik genomen.