Beleid

Het beleid van het VSB Fonds Beemster is er opgericht om, binnen de doelstelling en richtlijnen projecten van maatschappelijk belang financieel te ondersteunen.

Het VSB Fonds Beemster is geen gespecialiseerd fonds. Het Fonds heeft gekozen voor een breed uitgavenbeleid, waarbinnen een zestal hoofdgroepen zijn te onderscheden:

  • kunst en cultuur
  • gezondheid
  • natuur en milieu
  • sport en recreatie
  • maatschappelijk ideëel
  • educatie
  • veiligheid

De steun van het VSB Fonds Beemster is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter.

Het VSB Fonds Beemster verleent binnen het werkgebied financiële steun aan instellingen, maar niet aan overheden, individuen of instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling.

Exploitatiekosten, salariskosten, kosten van levensonderhoud, studiereizen, bezoeken aan symposia en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

De verkregen informatie wordt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 verwerkt.