Sinds 12 mei 1995 is de Stichting VSB Fonds Beemster actief in Beemster – Purmerend – Edam – Volendam – Graft-de Rijp – Zeevang en naaste omgeving

gemeenten

Het VSB Fonds Beemster is voortgekomen uit de voormalige Nutsspaarbanken Beemster, Purmerend, Edam/Volendam, Graft/De Rijp en Zeevang die later samen gingen op de naam Stichting Bondsspaarbank Beemster.

Het fonds is uitsluitend werkzaam in het voormalig werkgebied van de Bondsspaarbank Beemster en heeft ten doel het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten met een sociaal, cultureel en/of educatief karakter. Hierbij sluit het Fonds nauw aan bij de idealen die de oprichters van de eerder genoemde Nutsspaarbanken in 1818 voor ogen stonden. Idealen die alles te maken hebben met de kwaliteit van het bestaan en die nog steeds niets aan belang hebben ingeboet