Bestuur

Het bestuur van de stichting VSB fonds Beemster bestaat uit:

K. Zijp - Voorzitter
W.A.J. Schilder - Penningmeester
J.J. Bekhof  - Secretaris
S.J.F.Duinmaijer
C. Rijser
M. van den Hoonaard