Winst en verliesrekening over 2020

 (in euro’s)

 

                                                                        2020                   2019

 Rente opbrengsten                                       314.646                 519.829

Financiële baten en lasten                         -428.702                    9.929

                                                                          ———                 ———-

Totaal Baten                                                 – 114.056                 529.821

 

Bijdragen toegezegd                                       81.562               208.155

Afschrijvingen                                                    6.865                   6.865

Overige bedrijfskosten                                   20.528                  19.707

 Bestuur vergoeding                                       10.000                10.000

                                                                            ———-              ———

Totaal lasten                                                     118.955                244.727

Resultaat                                                          -233.011               285.094

======              ======