Winst en verliesrekening over 2023

 (in euro’s)

2023 2022
Rente opbrengsten e.d. 565.751 488.162
Financiële baten en lasten 1.001.495 -2.628.395
———— ————-
Totaal Baten 1.567.246 -2.140.233
Bijdragen toegezegd 49.108 348.555
Afschrijvingen 6.865 6.865
Overige bedrijfskosten 24.106 31.638
——– ——–
Totaal lasten 80.079 387.058
Resultaat 1.487.167 -2.527.291