Winst en verliesrekening over 2022

 (in euro’s)

 

                                                                        2022                        2021

 Rente opbrengsten                                       488.612                      590.250

Financiële baten en lasten                        -2.628.396                   495.012

                                                                          ———–                    ———–

Totaal Baten                                               – 2.140.234                 1.-85.262

 

Bijdragen toegezegd                                      348.555                     445.664

Afschrijvingen                                                     6.865                         6865

Overige bedrijfskosten                                    31.638                       54.574

                                                                           ———-                      ———–

Totaal lasten                                                     387.058                  507.102

Resultaat                                                        -2.527.292                 578.159