Winst en verliesrekening over 2020

 (in euro’s)

 

                                                                        2020                     2019

 Rente opbrengsten                                       314.646                 519.829

Financiële baten en lasten                           -428.702                    9.929

                                                                          ———–                 ———-

Totaal Baten                                               – 114.056               529.821

 

Bijdragen toegezegd                                       81.562               208.155

Afschrijvingen                                                    6.865                   6.865

Overige bedrijfskosten                                   20.528                  19.707

 Bestuur vergoeding                                       10.000                  10.000

                                                                            ———-              ———-

Totaal lasten                                                   118.955               244.727

Resultaat                                                         -233.011              285.094