Winst en verliesrekening over 2021

 (in euro’s)

 

                                                                        2021                        2020

 Rente opbrengsten                                       590.250                      314.646

Financiële baten en lasten                           495.012                     –428.702

                                                                          ———–                    ———–

Totaal Baten                                                 1.085.262                   -114.056

 

Bijdragen toegezegd                                      445.664                       81.562

Afschrijvingen                                                     6.865                          6.865

Overige bedrijfskosten                                    54.574                        30.528

                                                                           ———-                      ———–

Totaal lasten                                                     507.102                    118.955

Resultaat                                                            578.159                  -233.011