Ontstaan

Op 12 mei 1995 verkocht de Stichting Bondsspaarbank haar bankbedrijf aan de Fortis organisatie. Als gevolg hiervan kwam de Stichting Bondsspaarbank in het bezit van een aanzienlijk kapitaal.

De naam van de Stichting Bondsspaarbank werd gewijzigd in Stichting VSB Fonds Beemster.
Besloten werd om de jaarlijkse opbrengst van het kapitaal ten goede te laten komen aan de samenleving in het voormalige werkgebied van de Bondsspaarbank Beemster. Immers dankzij de inspanningen van generaties spaarders kon de Bondsspaarbank uitgroeien tot de instelling waarvoor de Fortis organisatie zoveel geld over had.