Finaciële steun aanvragen

Met het aanvraagformulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij het VSB Fonds Beemster, mits de instelling is gevestigd in één van de volgende (en voormalige) gemeenten: Beemster, Purmerend, Edam/Volendam, Graft/De Rijp en Zeevang.

Het VSB Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die:

  • passen binnen de doelstellingen van het Fonds. Lees deze daarom zorgvuldig door. Neem bij twijfel eventueel contact op met VSB Fonds Beemster, tel. 0299 – 43 94 87 ( Woensdagmiddag 13.30-16.00 uur).
  • ruim voor aanvang van een project -compleet- zijn ingediend. Het VSB Fonds verstrekt nimmer achteraf een bijdrage. Reeds aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking.Een financiële bijdrage van het VSB Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project.
  • Kosten, die zijn gemaakt bij externe bureau's dienen te worden vermeld. Deze vergoedingen vallen niet onder een eventuele toezegging.

Aanvraagformulier VSB Fonds Beemster

Hier kunt u het aanvraagformulier online invullen.