Aanvragen

Aanvraagformulier VSB Fonds Beemster

Toelichting: Lees dit s.v.p eerst goed door

Met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij het VSB Fonds Beemster, mits de instelling is gevestigd in één van de volgende (en voormalige) gemeenten:

Beemster, Purmerend, Edam/Volendam, Graft/De Rijp en Zeevang.


Het VSB Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die:

 • passen binnen de doelstellingen van het Fonds.
  Lees deze daarom zorgvuldig door. Neem bij twijfel eventueel contact op met VSB Fonds Beemster, tel. 0299 – 43 94 87 ( alleen woensdagsmiddags).
 • ruim voor aanvang van een project -compleet- zijn ingediend.
  Het VSB Fonds verstrekt nimmer achteraf een bijdrage. Reeds aangevangen of voltooide projecten komen niet voor steun in aanmerking.

Een financiële bijdrage van het VSB Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage of co-financiering door andere partijen zijn doorgaans voorwaarden. Bovendien kan een aanvraag slechts betrekking hebben op één project.


Invulinstructie

 1. Geef in een begeleidende brief de essentie van uw aanvraag (kort) weer.
 2. Vul alle vereiste velden op het onderstaande formulier volledig in kies verzenden. Pas als u alle vereiste velden heeft ingevuld, kunt u het formulier verzenden.
  U ontvangt een bevestiging alsmede een kopie van het aanvraagformulier.
 3. Stuur kopieën mee van:
 • de actuele statuten van uw organisatie
 • een actueel uittreksel uit het Handelsregister (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/directie blijkt)
 • het meest recente activiteitenplan
 • de begroting van het lopend jaar
 • zo mogelijk: de begroting van het volgend jaar
 • de meest recente balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag)
 • een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en offertes van het project waarvoor u een bijdrage vraagt
 • een financieringsplan/dekkingsplan van het totale project
 • relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten
 • een rekeningnummer , met naam, waarop een eventuele bijdrage kan worden gestort

Vragen: Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met het VSB Fonds Beemster.

Alleen op woensdagmiddag op telefoonnummer: 0299-43 94 87

Checklist bijlagen:

 

de actuele statuten van uw organisatie
een actueel uittreksel uit het Handelsregister (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/directie blijkt)
het meest recente activiteitenplan
de begroting van het lopend jaar
zo mogelijk: de begroting van het volgend jaar
de meest recente balans en resultatenrekening (financieel jaarverslag)
een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en offertes van het project waarvoor u een bijdrage vraagt
een financieringsplan/dekkingsplan van het totale project
relevante documentatie over uw organisatie en activiteiten

N.B. Indien bovenstaande gegevens niet volledig worden aangeleverd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.