Dankbaar werk

Als je lid bent (geweest) van bijvoorbeeld een sportclub, toneelvereniging of een zangkoor, dan kan het niet anders dan dat je wel eens van het VSB Fonds hebt gehoord. Dit fonds maakt het met een financiële bijdrage mogelijk dat er bijvoorbeeld lichtmasten worden geplaatst op een voetbalveld of dat een muziekevenement gehouden kan worden.Het fonds […]

Lees verder…