Website VSB CarMar

VSB Fonds Beemster schenkt 61.000 aan Stichting CarMar

Volendam- Jan Tol, voorzitter van Stichting CarMar mocht een cheque van 61.000 euro in ontvangst nemen van VSB Fonds Beemster. Met deze bijdrage werden de liften in het Huis van CarMar mogelijk gemaakt. Het gaat om een personenlift, vier evacuatiestoelen, tilliften voor de badkamers en hoog/laag baden. CarMar realiseert een echt (t)huis voor jongvolwassenen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Een kleinschalig wooninitiatief waar de bewoners de eigen regie hebben, ouders zeer nauw betrokken zijn en de zorg en begeleiding wordt gegeven door een professionele zorgaanbieder. Het CarMar (t)huis is voor jong volwassenen vanaf 18 jaar met een visuele en/of verstandelijke beperking, die zorg krijgen vanuit de WLZ ( Wet Langdurige Zorg ). Volgens het VSB Fonds Beemster: “Dit kan alleen op Volendam. Ergens anders lukt dit niet. Het is heel belangrijk dat zoiets krachtig ondersteund wordt door de gemeenschap. Het Huis van CarMar wordt zo gedragen door de bevolking en het bedrijfsleven. Daar willen wij als VSB Fonds Beemster graag onze bijdrage aan leveren”.