Financiën

Verantwoording 2017

Exploitatierekening 2017
 Opbrengsten
Opbrengsten obligaties  € 553.742
Overige intrest baten  €   10.144
Huuropbrengsten kantoorpand  €   24.169
Som van de opbrengsten  € 588.055
Bijdragen aan projecten:
Culturele projecten  €  58.983
Overige projecten  € 141.125
€ 200.198
€ 387.857
 Bedrijfskosten
Salariskosten personeel  € –
Bestuursbeloningen  € 35.000
Afschrijving op materiële vaste activa  €  6.865
Verkoopkosten €    985
Kantoorkosten  €  15.361
Som van de bedrijfskosten  €   58.211
 € 329.646
Overige financiële baten en lasten  -€  72.234
Exploitatie-resultaat   € 257.412