Financiën

Verantwoording 2018

Exploitatierekening 2018
 Opbrengsten
Opbrengsten obligaties  € 597.119
Overige intrest baten  €    5.437
Huuropbrengsten kantoorpand  €   24.642
Som van de opbrengsten  € 627.198
Bijdragen aan projecten:
Culturele projecten  € 101.492
Overige projecten  € 147.532
€ 249.024
€ 378.174
 Bedrijfskosten
Salariskosten personeel  € –
Bestuursbeloningen  € 34.000
Afschrijving op materiële vaste activa  €  6.865
Verkoopkosten €  1.322
Kantoorkosten  € 15.091
Som van de bedrijfskosten -€  57.278
 € 320.896
Overige financiële baten en lasten  -€ 123.604
Exploitatie-resultaat   € 197.292