Financiën

Verantwoording 2019

Exploitatierekening 2019
 Opbrengsten
Opbrengsten obligaties  € 517.929
Overige intrest baten  €    1.963
Huuropbrengsten kantoorpand  €   24.479
Som van de opbrengsten  € 544.371
Bijdragen aan projecten:
Culturele projecten  € 120.129
Overige projecten  €  88.026
€ 208.155
€ 336.216
 Bedrijfskosten
Salariskosten personeel  € –
Bestuursbeloningen  € 24.000
Afschrijving op materiële vaste activa  €  6.865
Verkoopkosten €     968
Kantoorkosten  € 29.218
Som van de bedrijfskosten -€  61.051
 € 275.165
Overige financiële baten en lasten   € 9.929
Exploitatie-resultaat   € 285.094