Financiën

Verantwoording 2016

Exploitatierekening 2016
 Opbrengsten
Opbrengsten obligaties  € 635.082
Overige intrest baten  €   11.336
Huuropbrengsten kantoorpand  €   23.849
Som van de opbrengsten  € 670.267
Bijdragen aan projecten:
Culturele projecten  € 146.319
Overige projecten  €  87.833
€ 234.152
€ 436.115
 Bedrijfskosten
Salariskosten personeel  € –
Bestuursbeloningen  € 40.000
Afschrijving op materiële vaste activa  €   6.865
Verkoopkosten € 1.190
Kantoorkosten  €  17.552
Som van de bedrijfskosten  €   65.607
 € 370.508
Overige financiële baten en lasten  -€ 106.418
Exploitatie-resultaat   € 264.090